Tính nhân bản trong đạo Phật

Pháp thoại Tính nhân bản trong đạo Phật được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Tương Mai, 231 Trương Định, phường Tương Mai, Hà Nội.

TÍNH NHÂN BẢN TRONG ĐẠO PHẬT - TT. THÍCH THIỆN THUẬN

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Tính nhân bản trong đạo Phật"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận