Tinh tấn đường tu

Pháp thoại Tinh tấn đường tu được Thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ tại chùa Phổ Minh, Sydney, Nước Úc, ngày 11/11/2018
Tinh tấn đường tu

Tinh Tấn Đường Tu - Thầy Thích Pháp Hòa ( Sydney , ngày 11.11.2018 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Tinh tấn đường tu"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận