Tội và tốt

Bài pháp thoại Tội và tốt được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Chùa Bồng Lai, Vĩnh Điện – Điện Bàn – Quảng Nam, ngày 03/08/2016 (01/07 Bính Thân)

518. Tội Và Tốt ( ĐĐ Thích Thiện Tuệ )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận