Trách nhiệm không thuộc riêng ai

Pháp thoại Trách nhiệm không thuộc riêng ai do Thượng tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong chương trình tu học trực tuyến lần 5 ngày 29/08/2021 tại Viện Chuyên Tu – Chùa Vạn Thiện, Vạn Hạnh, Phú Mỹ, BRVT

TRÁCH NHIỆM KHÔNG THUỘC RIÊNG AI- TT. THÍCH THIỆN THUẬN

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Trách nhiệm không thuộc riêng ai"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận