Trân quý sự sống

Bài pháp thoại Trân quý sự sống do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng. Sự sống rất đáng giá, chúng ta cần tôn trọng bất cứ sự sống nào trên đời này. Không nên vì lợi ích riêng mà tướt đoạt quyền được sống của kẻ khác.

5/5 - (1 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận