Trí tuệ biện tài

Bài pháp thoại Trí tuệ biện tài được thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Bát Nhã, Bauxite, Hoa Kỳ, ngày 26/03/2017

Trí Tuệ Biện Tài - Thầy. Thích Pháp Hòa ( Mar 26, 2017 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận