Trú nơi trong mát

Bài pháp thoại Trú nơi trong mát được thầy Thích Pháp Hoà thuyết giảng ngày 13/05/2018 tại chùa Hải Đức, Canada.

Trú Nơi Trong Mát - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 13.5.2018 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận