Tự chiến thắng mình

Bài pháp thoại vấn đáp Tự chiến thắng mình được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Quán Âm, ngày 08-05-2016

Tự Chiến Thắng Mình - Thầy. Thích Pháp Hòa ( May 8, 2016 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận