Tự do hay giải thoát

Pháp thoại vấn đáp Tự do hay giải thoát được thầy Thích Pháp Hòa giải đáo cho các Phật tử tại chùa Tâm Đức, Munich, Đức, ngày 25/06/2017

Tự Do Hay Giải Thoát (vấn đáp )- Thầy Thích Pháp Hòa (mới 2017)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận