Tu là giác ngộ khổ đau

Tu là giác ngộ khổ đau, nếu cuộc đời chỉ toàn anh vui và hạnh phúc thì có lẽ đạo phật đã không ra đời, trong một kiếp người gặp vô vàn khổ đau mà không sao đếm hết được, có những nỗi đâu khổng thể vượt qua, có những nỗi đau giằng xé tâm hộn, và lời dạy của đức phật giúp chúng ta ngộ ra điều đó.

Bài pháp thoại Tu là giác ngộ đau khổ được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Chùa Long Thành, Vĩnh Long

5/5 - (2 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận