Tu mà không phô trương mới gọi là tu

Pháp thoại vấn đáp Tu mà không phô trương mới gọi là tu được Thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ cho các Phật tử tại gia
Tu mà không phô trương mới gọi là tu

Tu mà không phô trương mới gọi là Tu (vấn đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Tu mà không phô trương mới gọi là tu"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận