Tu một đời chứng đắc

Pháp thoại Tu một đời chứng đắc được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Phước Tường tỉnh Vĩnh Long trong khóa tu an lạc một ngày.

Tu mới được chứng đắc || Thầy Thích Trí Huệ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận