Tự quán tâm

Pháp thoại Tự quán tâm được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Việt Nam, WA ngày 30/03/2019
Tự quán tâm

Tự Quán Tâm - Thây Thích Pháp Hòa ( Chùa Việt Nam , WA ngày 30.3.2019 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Tự quán tâm"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận