Tu sao để người đừng hiểu lầm

Pháp thoại vấn đáp: Tu sao để người đừng hiểu lầm – Thầy Thích Pháp Hòa

Tu Sao Để Người Đừng Hiểu Lầm (vấn đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Tu sao để người đừng hiểu lầm"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận