Tu trong nhẹ nhàng

Pháp thoại vấn đáp Tu trong nhẹ nhàng được thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Bảo Quang, Hamburg, nước Đức, ngày 10/06/2017

Tu Trong Nhẹ Nhàng ( vấn đáp ) - Thầy Thích Pháp Hòa ( June 10, 2017 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận