Tưởng niệm hai người mẹ

Video Pháp thoại: Tưởng niệm hai người mẹ được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Hải Đức, ngày 13/05/2018

Tưởng Niệm Hai Người Mẹ - Thầy Thích Pháp Hòa (chùa Hải Đức, May 13, 2018)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận