Tượng Phật nào thờ tốt

Hỏi đáp Phật Pháp Tượng Phật nào thờ tốt? được thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ tại Đạo Tràng Pháp Hoa, Vancouver ngày 15/07/2017

Tượng Phật Nào Thờ Tốt ? Thầy Thích Pháp Hòa ( Vấn Đáp Vancouver 15.7.2017 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận