Chuyển tới nội dung

Vì sao thời Đức Phật tu tập dễ đắc đạo hơn bây giờ

1️⃣ Vì những người gặp Phật phải là người có duyên nhiều đời, nhiều kiếp, phước họ lớn lắm, với những công hạnh, với những ba la mật tốt đẹp, cho nên họ mới gặp Phật.
2️⃣ Vì họ được gặp Phật trực tiếp, được thấy dung nhan của Phật, được nghe giọng Phật nói, được cảm nhận những năng lượng an lành đó, cho nên họ dễ đắc đạo hơn. Với lại Phật biết rõ căn cơ chúng sanh đang bệnh gì, Phật cho đúng thuốc trị. Vì thế, khi kết hợp nhiều nhân duyên như vậy, họ dễ dàng được đắc đạo.
🌀Còn mình khó đắc đạo là vì sao?
Mình không có duyên gặp trực tiếp Đức Phật, nên mình đâu được nghe giọng nói của Ngài, đâu được ngắm dung nhan của Ngài. Đôi lúc, mình chỉ được nghe kể lại từ trong kinh sách về Ngài thôi, phải không quý vị? Có một nhà sư làm những câu thơ như thế này:
“Con vô phúc sinh nhầm thời vắng Phật
Dấu vết Ngài còn lại mấy pho kinh
Nam với Bắc tha hồ mà bất nhất
Kinh so kinh ngồi ngẫm lại giật mình”.
Ý ngài nói là con không được sinh vào thời còn Phật nữa, cho nên là đôi khi chỉ còn biết về Người qua những trang kinh thôi. Mà những trang kinh đó nếu con không học, có khi con còn hiểu lầm. Mình không thể gặp Phật trực tiếp, nên mình không thể được Ngài chữa trị cho hết căn bệnh phiền não. Pháp của Phật không có cái nào là cao nhất, cũng không có Pháp nào thấp nhất. Quý vị tu pháp nào mà pháp đó nó hợp với bệnh của quý vị, thì pháp đó đối với mình là tốt nhất! Nhưng đôi lúc, pháp đó đối với mình là tốt, mà đối với người kia lại là không tốt, vì người kia không có cái bệnh giống như mình. Ví dụ như bây giờ mình bị cái bệnh là bỏn xẻn. Bỏn xẻn tức là mình không có muốn cho ra, mình đố kỵ, mình không muốn ai hơn mình. Để đối trị cái bệnh đố kỵ, mình phải uống loại thuốc là tuỳ hỷ, bố thí, buông xả. Mình mà bị cái bệnh ngã mạn, thì mình phải tập theo hạnh khiêm cung, khiêm tốn. Mình mà bị cái bệnh nóng vội, thì mình phải tập cái hạnh nhẫn nại. Mình mà bị cái bệnh lười biếng, thì mình phải tập cái hạnh gọi là siêng năng. Quý vị nhớ chưa? Cho nên là Pháp của Phật không có cái nào mà mình gọi là tốt nhất hay dở nhất cả, mà Pháp nào nó đúng bệnh của mình thì Pháp đó là Pháp tốt nhất.
Pháp thoại Vì sao thời Đức Phật tu tập dễ đắc đạo hơn bây giờ được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Bảo Thắng, Thủ Đức, HCM, ngày 05/12/2018

4.7/5 - (4 bình chọn)

1 bình luận trong “Vì sao thời Đức Phật tu tập dễ đắc đạo hơn bây giờ”

  1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
    Nguyện đem công đức này
    Hướng về khắp tất cả
    Đệ tử và chúng sanh
    Đều trọn thành Phật đạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 

Operated by homestaybavi.com
DMCA.com Protection Status