Viên ngọc pháp hoa

Bài pháp thoại Viên ngọc pháp hoa được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Adelaide, Úc Châu, ngày 18/11/2015

Viên Ngọc Pháp Hoa1 - Thầy Thích Pháp Hòa (chùa Pháp Hoa Adelaide Úc Châu, Nov.18, 2015)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Viên ngọc pháp hoa"

Bình luận