Chuyển tới nội dung

Vợ chồng

Hạnh phúc gia đình có bền vững hay không phụ thuộc rất nhiều vào cách giữa vợ chồng, con cái, cha mẹ ứng xử với nhau trong gia đình.

Theo đạo Phật, vợ chồng là do duyên số, có mang nghiệp, mang nợ với nhau, chứ không hề tự nhiên mà lấy nhau được. Phần lớn chuyện vợ chồng là do duyên số quyết định. Tuy nhiên, nếu chỉ đổ thừa cho duyên số thì lại không thực tế. Chúng ta cần phải chọn lựa, mà trong sự lựa chọn của chúng ta có nghiệp, với yếu tố nhân quả chi phối bên trong.

Vợ chồng con cái trong một gia đình chung sống với nhau, mỗi người cần có thức kinh trọng, giữ gìn, vun đắp, có như thế hạnh phúc gia đình mới có thể bền vững.

Thương yêu không ràng buộc 2

Thương yêu không ràng buộc

Video pháp thoại Thương yêu không ràng buộc được Thầy Thích Minh Niệm giảng tại Trung tâm BKC, ngày 23/12/2016 https://www.youtube.com/watch?v=1jBole2w8hI

Powered by hatgionggiadinh.com

DMCA.com Protection Status