Vốn ít lời nhiều

Bài pháp thoại Vốn ít lời nhiều được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Hải Đức ngày 29/11/2012

Vốn Ít Lời Nhiều - Thầy Thích Pháp Hòa (chùa Hải Đức, Jan. 29, 2012)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận