Vòng xoáy đời người

Pháp thoại Vòng xoáy đời người do Thượng Tọa Thích Phước Tiến giảng tại chùa Hưng Quang (TP Đà Nẵng), ngày 19-04-2021

Xem thêm: Ý nghĩa của đời người

Vòng Xoáy Đời Người - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2021

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Vòng xoáy đời người"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận