Vui sống giữa những nghịch duyên

Bài pháp thoại Vui sống giữa những nghịch duyên được Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng tại Sherwood Residence, ngày 05/01/2017

Sư Minh Niệm || Vui sống giữa những nghịch duyên || Sherwood Residence || 05.01.2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận