Chuyển tới nội dung

Vượt Qua Phiền Não Sống Đời An Nhiên

Vượt Qua Phiền Não Sống Đời An Nhiên được Ni Sư Hương Nhũ giảng tại chùa Lộc Thọ – xóm Chiếu, Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang, Khánh Hòa, ngày 24/02/2019
Vượt Qua Phiền Não Sống Đời An Nhiên

1 bình luận trong “Vượt Qua Phiền Não Sống Đời An Nhiên”

  1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
    Nguyện đem công đức này
    Hướng về khắp tất cả
    Đệ tử và chúng sanh
    Đều trọn thành Phật đạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 

Managed by reviewchiase.com
DMCA.com Protection Status