Vứt bỏ những thứ không cần thiết

Pháp thoại Vứt bỏ những thứ không cần thiết được Ni Sư Hương Nhũ giảng cho đạo tràng hội Phật tử Việt Nam tại London Anh Quốc.
Vứt bỏ những thứ không cần thiết

Vất Bỏ Những Thứ Không Cần Thiết | Ni Sư Hương Nhũ Mới Nhất 2019 II Thiện Tường

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Vứt bỏ những thứ không cần thiết"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận