Xuất gia, thọ giới

Bài pháp thoại Xuất gia, thọ giới được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Hương Vân ngày 03/09/2016

Xuất Gia - Thọ Giới - Thầy. Thích Pháp Hòa (Tv.Hương Vân, Sept.3, 2016)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận