Chuyển tới nội dung

Ý nghĩa bố thí và cúng dường

Đối với người phật tử chúng ta việc bố thí và cúng nhường như là một bổn phận xuyên suốt cuộc đời của một người phụng sự phật pháp và từ tâm với chốn sinh. Đức Phật dạy trong 6 pháp ba la mật, bố thí làm đầu và muốn trồng căn lành ở Tam bảo, phải cúng dường chư Tăng là việc chính. Vì vậy, bố thí và cúng dường là đề tài mà Tăng Ni, Phật tử phải quan tâm. Bố thí và cúng dường thế nào cho đúng là vấn đề đặt ra.

Phật nói muốn lên bờ giác phải bố thí, nhưng tại sao chúng ta bố thí cả tài sản mà cuộc đời chúng ta không thay đổi. Phật nói không sai, nhưng chúng ta không áp dụng đúng, nên phước không sanh mà nghiệp sanh. Còn cúng dường chư Tăng cũng thế, cúng dường đúng pháp sanh phước, không đúng thì sanh tội. Cho nên, nếu hiểu đúng và làm đúng lời Phật dạy sẽ có kết quả tốt đẹp.

Mời quý vị nghe bài pháp thoại ý nghĩa bố thí và cúng dường do Thầy Thích Phước Tiến giảng để hiểu rõ hơn ý nghĩa của bố thí và cúng dường để tạo được công đức làm hành trang trên bước đường tu học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 

Powered by nhacphatgiao.com

DMCA.com Protection Status