Ý nghĩa thí thực cô hồn (5 phần)

Ý nghĩa thí thực cô hồn phần 3 – Thầy Thích Thiện Thuận và Thầy Thích Hạnh Bảo

Ý NGHĨ THÍ THỰC CÔ HỒN( PHẦN 3) - TT. THÍCH THIỆN THUẬN - TT. THÍCH HẠNH BẢO

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Ý nghĩa thí thực cô hồn (5 phần)"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận