10 loại người xấu không nên kết bạn

Bài pháp thoại 10 loại người xấu không nên kết bạn do Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Chùa Hoa Tạng

Mười Loại Người Xấu Không Nên Kết Bạn - Thầy Thích Trí Huệ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận