5 chữ làm nên hạnh phúc

Video pháp thoại 5 chữ làm nên hạnh phúc được đại đức Thích Trí Huệ thuyết giảng Nhân lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Bửu Lâm, Hàm Thuận Bắc

5 chữ làm nên hạnh phúc

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận