5 chữ làm nên hạnh phúc

Video pháp thoại 5 chữ làm nên hạnh phúc được đại đức Thích Trí Huệ thuyết giảng Nhân lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Bửu Lâm, Hàm Thuận Bắc

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận