5 đức tính không thể thiếu trong việc thành công

Pháp thoại 5 đức tính không thể thiếu cho việc thành công được Thầy Thích Phước Tiến giảng nhân Lễ Thượng Nguyên tại Tu Viện Tường Vân, ngày 01/03/2018. 5 yếu tố làm nền tảng căn bản cho mọi người tu học đó là: siêng năng, nhẫn nhục, hy sinh, chân thật và tình thương

5 Đức Tính Không Thể Thiếu Trong Việc Thành Công - Thầy Thích Phước Tiến 2018 mới nhất

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận