5 nguyên tắc cho một đời tu

Bài giảng chủ đề 5 nguyên tắc cho một đời tu được thầy Thích Trí Huệ chia sẻ tại chùa Bửu Quang, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh5 nguyen tac cho mot doi tu
Người tu tập cần tuân theo 5 nguyên để đảm bảo thành đạo quả trong một đời tu:
1. Không được quên dành thời gian tu tập
2. Giữ gìn sức khỏe để tu tập
3. Làm phước để tu
4. Chỉ tu một pháp
5. Hoan hỷ để tu

5 nguyên tắc cho một đời tu || Thầy Thích Trí Huệ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận