A Di Đà Phật hay A Mi Đà Phật?

Pháp thoại vấn đáp A Di Đà Phật hay A Mi Đà Phật được Thầy Thích Pháp Hòa giải đáp cho các Phật tử trong buổi tu học hàng tuần tại Tu Viện Trúc Lâm , ngày 26/02/2017

Vài năm qua trên báo chí, sách vở và mạng internet xuất hiện một số thảo luận về câu niệm (Nam Mô) A Di Đà Phật hay (Nam Mô) A Mi Đà Phật. Chính điều này đã gây ra không ít hoang mang cho Phật tử chúng ta. Xin mời quý vị nghe giải đáp của thầy Thích Pháp Hòa về vấn đề này để yên tâm tu tập.

A Mi hay A Di (vấn đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv.Trúc Lâm , Feb.26, 2017)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "A Di Đà Phật hay A Mi Đà Phật?"

Bình luận