Ăn chay dưới góc nhìn khoa học

Bài pháp thoại Ăn chay dưới góc nhìn khoa học được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Bà Đa, thành phố Nha Trang

858. Ăn Chay Dưới Góc Nhìn Khoa Học (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Xem thêm Ăn chay và sức khoẻ của tác giả Trần Anh Kiệt | Nhận thức đúng việc ăn chay

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận