Ba cánh cửa giải thoát

Bài pháp thoại Ba cánh cửa giải thoát do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Huyền Quang, Texas trong Khóa tu mùa hè ngày 10/10/2015

Ba Cánh Cửa Giải Thoát 1 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Oct 10 , 2015 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận