Bản năng và lý trí

Bài giảng Bản năng và lý trí được thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Quang Minh (Melbourne, Australia), ngày 29/04/2017 (04/04/Đinh Dậu)

Bản Năng Và Lý Trí - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

2 Trả lời to "Bản năng và lý trí"

Bình luận