Bát quan trai thời hiện đại

Bài pháp thoại Bát quan trai thời hiện đại được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Chùa Bửu Quang, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Bát quan trai thời hiện đại

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận