Bí mật tiềm thức

Bài pháp thoại Bí mật tiềm thức được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu một ngày an lạc lần thứ 15 tại Tu Viện Tường Vân

Bí Mật Tiềm Thức (KT15) - Thầy Thích Phước Tiến

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận