Biết vô thường để sống thường

Pháp thoại Biết vô thường để sống thường được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu viện Trúc Lâm, ngày 11/02/2018

Biết Vô Thường để Sống Thường - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv.Trúc Lâm, Feb.11, 2018)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận