Biết vô thường để sống thường

Pháp thoại Biết vô thường để sống thường được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu viện Trúc Lâm, ngày 11/02/2018

Biết vô thường để sống thường3.93/5 (78.67%) 15 votes

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận