Bình thản trước cuộc đời

Pháp thoại Bình thản trước cuộc đời được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Bửu Sơn, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.

Làm sao để bình thản trước cuộc đời - Thầy Thích Trí Huệ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận