Bình thường trước vô thường

Bài pháp thoại Bình thường trước vô thường được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng Đạo Trành Phật Quốc, Seattle – USA, ngày 10/10/2015

Nhặt lá bồ đề - Bình thường trước vô thường - Đ Đ Thích Trí Huệ

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Bình thường trước vô thường"

Bình luận