Chuyển tới nội dung

Bồ Tát

Bồ tát tại gia 18 1

Bồ tát tại gia 18

Bài pháp thoại Bồ tát tại gia 18 được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng vào ngày 09/07/2016 tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada

Bồ tát tại gia 17 2

Bồ tát tại gia 17

Bài pháp thoại Bồ tát tại gia 17 được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng vào ngày 09/07/2016 tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada

Bồ tát tại gia 16 3

Bồ tát tại gia 16

Bài pháp thoại Bồ tát tại gia 16 được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng vào ngày 02/07/2016 tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada

Bồ tát tại gia 15

Bồ tát tại gia 15

Bài pháp thoại Bồ tát tại gia 15 được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng vào ngày 25/06/2016 tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada

Managed by caychumngayvn.com
DMCA.com Protection Status