Vía bồ tát địa tạng

Bài pháp thoại: Vía bồ tát địa tạng được thầy Thích Trí Huệ chia sẻ tại chùa Hưng Phước, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Theo tục lệ hằng năm vào ngày 30 tháng 7 Âm lịch, các chùa Bắc tông đều cúng Vía đức Địa Tạng Vương Bồ tát. Tại sao chọn ngày 30 tháng 7 Âm lịch để cúng Vía đức Địa Tạng Vương Bồ tát?
– “Vào triều đại nhà Đường, năm Vỉnh Huy thứ tư. Về phương Đông (Trung Quốc) có nước Tân La (Silla) (nay là Hàn Quốc hoặc Triều Tiên) Hoàng tử Kim Kiều Giác (Kim Kyo-gak), sau khi tỏ ngộ Phật pháp nhiệm mầu, Ngài liền từ bỏ lầu son gác tía vinh hoa phú quý, xuất gia đầu Phật, sau đó Ngài đáp thuyền sang Trung Quốc, lên núi Cửu Hoa, tỉnh An Huy. Ngài tham thiền nhập đại định trong núi bảy mươi lăm năm, Thành đạo vào ngày 30 tháng 7, triều Đường Huyền Tôn khai nguyên năm thứ 16.

Về sau Ngài lại nhập đại định hai mươi năm nữa. Trong thời gian nhập đại định, tương truyền ngài hiện thân vào những cảnh khổ của Địa ngục để cứu chúng sinh thoát khỏi u đồ. Đến đời vua Đường Chánh Đức năm thứ hai, ngày 30 tháng 7 Âm lịch, Ngài hiển thánh (nhập diệt) khởi tháp. Do đó Bồ tát Địa Tạng thành đạo và hiển thánh đều chung một ngày”.

5/5 - (4 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Vía bồ tát địa tạng"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận