Chuyển tới nội dung

Bồ Tát

Bồ Tát vượt khó 3

Bồ Tát vượt khó

Video thuyết pháp Bồ Tát vượt khó do Đại Đức Thích Pháp Hòa giảng tại chùa Vạn Đức nhân đại lễ Vu Lan, ngày 17/09/2017

Bồ tát tại gia 18 4

Bồ tát tại gia 18

Bài pháp thoại Bồ tát tại gia 18 được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng vào ngày 09/07/2016 tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada

Powered by lovedalat.com

DMCA.com Protection Status