Bốn điều phước

Pháp thoại: Bốn điều phước 1 và 2 được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Viên Giác, ngày 15/12/2018

Bốn Điều Phước 1 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Viên Giác)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Bốn điều phước"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận