Bốn loại chấp ngã

Pháp âm Bốn loại chấp ngã được thầy Thích Pháp Hòa thuyết giang tại Tịnh xá Minh Quang, Bắc California Sacramento, ngày 17-10-2017

5/5 - (2 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận