Bốn loại nhận thức

Pháp thoại Bốn loại nhận thức được Thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ tại Chùa Quang Minh, Melbourne, Australia ngày 03.11.2018

Bốn Loại Nhận Thức - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Quang Minh , Melbourne 3.11.2018 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Bốn loại nhận thức"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận