Buông để nhẹ nhàng, tu để thanh thản

Buông để nhẹ nhàng, tu để thanh thản – Thầy Thích Trí Huệ

Buông để nhẹ nhàng, tu để thanh thản ĐĐ Thích Trí Huệ giảng

Chia sẻ bài này với bạn bè

2 Trả lời to "Buông để nhẹ nhàng, tu để thanh thản"

Bình luận