Các pháp chỉ là giả

Bài pháp thoại Các pháp chỉ là giả được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 11/12/2016

Các 'Pháp' Chỉ là Giả - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv.Trúc Lâm, Dec.11, 2016)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận