Cách chuyển hóa tâm

Bài giảng Phật pháp: Cách chuyển hóa tâm được Thầy Thích Trí Huệ chia sẻ tại Chùa Viên Thông, Oregon, USA 2018

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận